Kavkazský ovčák - Aborigen
Legenda s krátkou srstí
... Pes s dokonalou anatomií, pohybem a původní povahou...
Za poskytnuté fotografie děkujeme Natalii Lvové. Další foto na www.tibul.ru