Klubová výstava Surčin - Srbsko 2012

Letos jsme přijali milé pozvání od na‘í kamarádky Poliny a rozjeli se na klubovou výstavu do městečka Surčín v Srbsku, spojenou s mezinárodní výstavou v Beogradě. Vzhledem k avízovaným rozhodčím ze země původu na‘eho plemene, nás neoradila ani daleká cesta , téměř 1000 km tam a 1000km zpět.Počasí nám také přálo, skoro letní teploty byly po dlouhé zimě velmi příjemné…

Klubová výstava se pořádala ve sportovním centru na okraji města, v přilehlém lesoparku.Soutěžit přijelo mnoho předních chovatelů z Ruska, Řecka, Maďarska, Rumunska,Bulharska,Chorvatska, Bosny, Černé hory,Čech, Slovenska,početné zastoupení měli i místní.
Z celkově přihlá‘ených psů bylo 111 kavkazáků, 82 středoazijatů , 12 černých ruských teriéru a jeden jihoruský ovčák.
K nelehkému posuzování přijali pozvání dva ru‘tí chovatelé a odborníci na slovo vzatí - Pro plemena KAO, JRO, ČRT. - Galina Kirkickaja - předseda klubu ICKO Rusko, autorka standardu kavkazského ovčáka, Pro plemno SAO celosvětově uznávaný rozhodčí a úspě‘ný chovatel p.Vasily Markov .

Plemena byla rozdělena do dvou prostorných výstavních kruhů a soutěžní třídy hojně zastoupené od malých ‘těňátek po aktivní veterány.
Posuzování se protáhlo do pozdních odpoledních hodin, rozhodčí nespěchali, každému pejskovi se věnovali velmi pečlivě.
Na‘e paní rozhodčí ./Středoazijaty jsem bohužel nestihla až tolik sledovat/, kladla velký důraz na anatomii ,pohyb a temperament psů, velmi důležitá byla pro ni také hlava , kdy jedinci s výrazněj‘ím stopem byli přísně penalizováni.Celkově upřednostnila kavkazáky vět‘ího růstu, vždy ale s harmonickou a masivní stavbou těla.
Známkovalo se velmi tvrdě , vyjímkou nebylo ani vylučování z posuzování u jedinců, kteří vykazovali hrubé plemenné vady .

Kavkazáky jsme z českých chovatelů přijeli reprezentovat pouze my, bohužel jsme byli také téměř jediní u‘atí na výstavě :-), přeci jen hlava s u‘ima je v kupírované konkurenci na první pohled jiná…
Na‘e odchovy soutěžili ve třídách ‘ampionů, Wrangler Erudit získal bronzovou medaily - krásné třetí místo s hodnocením výborná z celkově 14ti konkurentů ve třídě. Velkou pochvalu dostal za hlavu , bohužel dlouhá cesta a vysoké teploty se trochu odrazily na jeho projevu, nicméně s výsledkem i posudkem jsme si jistě i přes jeho lenost ostudu neudělali :-)
Dal‘ím na‘im vystavovaným odchovem byla Igru‘ka Erudit, která skončila na krásném druhém místě, taktéž s hodnocením výborná !
Velkou radost nám udělal teprve 8 měsíční pejsek,/ syn na‘eho plemeníka - Méďi Bédi Erudit,/ z rumunského chovu na‘eho kamaráda Mikiho,který získal ve třídě dorostu první místo s hodnocením velmi nadějná a nejlep‘í pes- dorost. V konkurenci 4 pejsků ve třídě.

Na samotný závěr výstavy se aplauzem poděkovalo rozhodčím a v‘ichni zůčastnění jsme byli pozvání do nedalekého penzionu na vskutku královskou hostinu místních specialit, po které následovala velmi zajímavá ,pro chovatele jistě poučná předná‘ka a diskuze s rozhodčími, kdy pani Kirkická coby autorka standardu na‘eho plemene mluvila o tom, co je momentálně celosvětově problémem u plemene - Hlava, která je bohužel u spousty psů s vysokým stopem a lymfatickými znaky. Hovořilo se také o povaze kavkazáků, která je žádoucí seběvědomá ale bez zbytečné agresivity…
Poté je‘tě následovala veteriární předná‘ka na téma dysplazie a pohyb.

Druhý den byla výstava mezinárodní která se odehrála zhruba ve stejném duchu výstavy klubové. Krátce po poledni jsme se vypravili domu plni dojmů a zážitků, nových přátel a roz‘ířeném obzoru o tom, jak luxusní kavkazáky mají v relativně nedalekých zemích …
Moc děkujeme Polině Šimič za skvěle organizovanou výstavu, poučnou a bohatou v mnoha směrech. Díky za pěkný den se spoustou prima lidí :-)

Fotečky z akce ZDE